7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Da thẩm mỹ và thẩm mỹ Nội khoa 2 năm là giám đốc chuyên môn tại Charm Beauty


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Minh Trường

Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ
Nguyên bác sĩ tại PPP Laser Clinic Singapore
Nguyên bác sĩ tại Clair Beauty Center
Nguyên bác sĩ tại Pamas Beauty Clinic
Nguyên bác sĩ tại Medilas Anti - Aging Clinic
Giám đốc chuyên môn tại thẩm mỹ viện Charm
Giám đốc Y khoa tại Ruco International Clinic

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Minh Trường

2010 - 2011: Bệnh viện Da liễu Cần Thơ
12/2012 - 11/2013: PPP Laser Clinic Singapore
12/2013 - 03/2014: Clair Beauty Center
04/2014 - 09/2014: Pamas Beauty Clinic
10/2014 - 07/2015: Medilas Anti - Aging Clinic
08/2015 - nay: Thẩm mỹ viện Charm
Giám đốc Y khoa tại Ruco International Clinic

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Minh Trường

2010: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược Cần Thơ
2014: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I Da liễu - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch