Chức vụ

Các chức vụ của Kỹ thuật viên Phạm Mạnh Tiến

Kỹ thuật viên trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Kỹ thuật viên Phạm Mạnh Tiến

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Đồng 1