15 năm kinh nghiệm về Gây mê Hồi sức.


Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Đông An

Bác sĩ tại khoa Phòng Mổ - Gây mê Hồi sức - Chống nhiễm khuẩn - Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
Trưởng khoa Phòng Mổ - Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Đông An

Khoa Phòng Mổ - Gây mê Hồi sức - Chống nhiễm khuẩn - Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức
Khoa Phòng Mổ - Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Đông An

Tu nghiệp tại Pháp