Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Phạm Chi Thảo Hạnh

Bác sĩ  bộ phận Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Phạm Chi Thảo Hạnh

Bộ phận Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh