Chức vụ

Các chức vụ của Lương y Phạm Bá Sinh

Lương y tại phòng khám trị bệnh Đông y Lưu Tâm

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Lương y Phạm Bá Sinh

Phòng khám trị bệnh Đông y Lưu Tâm