Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Ánh Lan

Bác sĩ khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại khoa Khám và Điều trị - Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Ánh Lan

Khoa Chấn thương - Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Khám và Điều trị - Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Phạm Ánh Lan

1988: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Đa khoa)
1995: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa Mắt)
1988: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
1995: Tốt nghiệp chuyên khoa Mắt - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh