Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Ong Thị Tô Linh

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Ong Thị Tô Linh

2008 - nay: Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Ong Thị Tô Linh

2009: Tốt nghiệp bác sĩ Nội trú phân ngành Lão khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Đại học Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2013: Hoàn thành khóa Siêu âm bụng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Hoàn thành khóa Siêu âm tim thai - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2009: Hoàn thành khóa Siêu âm tim - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2004: Tốt nghiệp Đại học Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Tốt nghiệp bác sĩ Nội trú phân ngành Lão khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2009: Hoàn thành khóa Siêu âm tim - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Hoàn thành khóa Siêu âm tim thai - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2013: Hoàn thành khóa Siêu âm bụng - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch