Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nội Văn Bảo

Phó giám đốc tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nội Văn Bảo

 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh