Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam

Nguyên trưởng khoa Truyền nhiễm -Viện Quân Y 5/8 Hải Quân
Nguyên trưởng khoa Da liễu - Viện Quân Y 5/8 Hải Quân
Nguyên trưởng khoa Ngoại - Đội điều trị 78 vùng 5 Hải quân
Nguyên chủ nhiệm khoa Nội 2 - Bệnh viện 1/5 Hải Quân
Bác sĩ tạiphòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam

Khoa Truyền nhiễm - Viện Quân Y 5/8 Hải Quân
Khoa Da liễu - Viện Quân Y 5/8 Hải Quân
Khoa Ngoại - Đội điều trị 78 vùng 5 Hải quân
Khoa Nội 2 - Bệnh viện 1/5 Hải Quân
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Xuân Lam

1975: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Hà Nội
1975: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa tại Đại Học Y Hà Nội