Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh

Bác sĩ tại Nhà thuốc Minh Chính 2
Bác sĩ tại khoa Xương khớp - Phòng Khám đa khoa quốc tế Victoria Healthcare Việt Nam
Bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Saigon - ITO Phú Nhuận
Bác sĩ tại khoa Vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay -  Bệnh viện SAIGON - ITO Phú Nhuận
Bác sĩ tại khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện FV
Bác sĩ tại phòng khám Chấn thương chỉnh hình Mỹ Quốc
Bác sĩ tại khoa Vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện SAIGON - ITO Tân Bình

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh

2003: Vi phẫu thuật - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
Phòng khám quốc tế victoria healthcare Việt Nam
Nhà thuốc Minh Chính 2
Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Saigon - ITO Phú Nhuận
Khoa Vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay -  Bệnh viện Saigon - ITO Phú Nhuận
Khoa Chấn thương chỉnh hình và phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện FV
Phòng khám Chấn thương chỉnh hình Mỹ Quốc
Khoa Vi phẫu tạo hình và phẫu thuật bàn tay - Bệnh viện Saigon - ITO Tân Bình

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh

Năm 2006: Chứng chỉ Tu nghiệp Phẫu thuật bàn tay, Kaiser Hospital, California, U.S.
Năm 1998: Tốt nghiệp Đai Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh.
1998: Tốt nghiệp Đai Học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Chứng chỉ Tu nghiệp Phẫu thuật bàn tay - Kaiser Hospital - California (Mỹ)