Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Vỹ

Bác sĩ tại Khoa Phòng mổ - Gây mê Hồi sức - Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Vỹ

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Gây mê
2 Gây tê