Bác sĩ Nguyễn Vũ Minh Cảnh có trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ, Bác sĩ Nguyễn Vũ Minh Cảnh

Bác sĩ tại khoa Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa bác sĩ Gia Đình
Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông 
Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện quận 3 
Nguyên bác sĩ tại trung tâm Y tế dự phòng quận 3

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ, Bác sĩ Nguyễn Vũ Minh Cảnh

Khoa Xét nghiệm - Phòng khám Đa khoa bác sĩ Gia Đình
Bệnh viện Quân dân Miền Đông 
Bệnh viện quận 3 
Trung tâm Y tế dự phòng quận 3