Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Vũ Đông Hằng

Bác sĩ tại phòng khám Siêu âm - Sản phụ khoa Nguyễn Vũ Đông Hằng
Bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Vũ Đông Hằng

Phòng khám Siêu âm - Sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Vũ Đông Hằng
Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh