Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Việt Phương Thùy

Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch 2 - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Việt Phương Thùy

2012 - nay: Khoa Nội Tim mạch 2 - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Việt Phương Thùy

2012: Tốt nghiệp sau đại học Nội tổng quát - Đại học Y khoa Mátxcơva số 1 mang tên Sechenov - Liên bang Nga
2010: Tốt nghiệp Học viện Y khoa Mátxcơva mang tên Sechenov - Liên bang Nga
2012: Tốt nghiệp sau đại học Nội tổng quát - Đại học Y khoa Mátxcơva số 1 mang tên Sechenov - Liên bang Nga
2013: Nhận chứng chỉ Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch