Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Vạn Thông

Phó khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại khoa Khám thai - Bệnh viện Hùng Vương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Vạn Thông

Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào di truyền - Bệnh viện Hùng Vương
Khoa Khám thai - Bệnh viện Hùng Vương