Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

Bác sĩ tại phòng khám Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên bộ môn Lao và Bệnh phổi - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

2001 – 2004: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - Bộ môn Lao và bệnh phổi, Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2004 – 2006: Khoa Tạp phổi - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
2006 – 2008: Khoa Ung bướu - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
2010 – 2011: Khoa Tạp phổi - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
2005 – 2008: Phòng khám Phổi - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2003 – 2011: Phòng khám Tổng quát - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2003 – đến nay: Phòng khám Hô hấp và Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2005 – nay: Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2012 – 2015: Khoa Hô hấp, Trường Đại Học Y Khoa Shiga, Nhật Bản

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

2010: Học tập và nghiên cứu tại Khoa Hô hấp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Shiga, Nhật Bản
2011 – 2015: Tiến sĩ Y khoa (chuyên ngành Nội hô hấp) Trường Đại học Y khoa Shiga, Nhật Bản
2007: Thực tập lâm sàng tại khoa Chăm sóc tích cực và Hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore
2000: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện (chuyên ngành Lao và bệnh phổi) Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
2008: Thạc sĩ Y khoa (chuyên ngành Lao và Bệnh phổi) Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2004: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện (chuyên ngành Lao và bệnh phổi) Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
2007: Thực tập lâm sàng tại khoa Chăm sóc tích cực và Hô hấp của Bệnh viện Đa khoa Singapore, Singapore
2008: Thạc sĩ Y khoa (chuyên ngành Lao và Bệnh phổi) Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2010: Học tập và nghiên cứu tại Khoa Hô hấp và Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Shiga, Nhật Bản