Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo

Bác sĩ chuyên khoa Mắt - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Tây Ninh
Nguyên bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ chuyên khoa Mắt – Bệnh viện Quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Bệnh viện Tây Ninh
Bệnh viện Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo

Tốt nghiệp Đại học Y khoa
Tốt nghiệp Đại học Y Khoa
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành Nhãn khoa