Chức vụ

Các chức vụ của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Đông Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai

Phòng khám Đa khoa Đông Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai

1990: Bằng Giáo sư chuyên ngành Phẫu thuật Mạch máu - Đại học của Pháp
1980: Bằng y khoa - Đại Học Y, Paris, Pháp
1990: Bằng Giáo sư chuyên ngành Phẫu thuật Mạch máu - Đại học của Pháp