Chức vụ

Các chức vụ của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn

Trung tâm Truyền máu, Bệnh viện Chợ Rẫy