Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Tín

Phó khoa Cột sống B - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Chấn thương chỉnh hình Nguyễn Trọng Tín

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Tín

Khoa Cột sống B - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Bác sĩ Nguyễn Trọng Tín