Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Tô Bảo Toàn

Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Tô Bảo Toàn

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 1