Chức vụ

Các chức vụ của Y sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa

Phó giám đốc trung tâm Y tế dự phòng quận Phú Nhuận

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Y sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa

Trung tâm Y tế dự phòng quận Phú Nhuận