Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý

Phó giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Thống Nhất
Bác sĩ khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tiến Lý

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Thống Nhất
Khoa Khám bệnh theo yêu cầu - Bệnh viện Thống Nhất