Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân

Bác sĩ tại khoa Sản - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn
Trưởng khoa Sản Phụ - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Phó chủ nhiệm bộ môn Sản - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Giảng viên bộ môn Sản - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Phòng khám sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân
Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân

Bộ môn Sản - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Phụ Sản Từ Dũ
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park 
Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Vân

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh năm 1988
Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Cấp I Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1986
Tốt nghiệp Bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 1983
1983: Tốt nghiệp Bác sĩ sơ bộ chuyên khoa Ngoại Tổng Quát tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
1986: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Cấp I Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1988: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
Tham gia dự án của JICA về huấn luyện Phương pháp nghiên cứu khoa học cho các Bác sĩ lâm sàng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
1983: Chứng nhận Siêu âm tổng quát cơ bản – Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh 
1985: Chứng nhận Siêu âm tổng quát nâng cao  – Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
2011: Chứng nhận Siêu âm hình thái nhi – Bệnh viện Nhân Dân Gia Định – Project Việt Nam – DONA College