Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy

Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện An Sinh 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện An Sinh