Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Quyên

Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Quyên

Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo Quyên

2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Chứng nhận Siêu âm thực hành
2008: Tốt nghiệp chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh
2010: Chứng nhận khoa Siêu âm tim - Mạch máu
2013: Chứng nhận khóa huấn luyện cơ bản về An toàn bức xạ trong X-quang y tế

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm tổng quát
2 Siêu âm tim
3 Siêu âm mạch máu