Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn