Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhật Phương

Bác sĩ tại phòng khám Nhật Phương
Bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Mêkông

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Nhật Phương

Phòng khám Nhật Phương
Bệnh viện Phụ sản Mêkông