Tốt nghiệp Đại học y khoa năm 1989, con đường đến với lĩnh vực hiếm muộn của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương như một cơ duyên. Năm 1998, vượt qua nhiều ứng cử viên cho một chương trình tu nghiệp tại Pháp, chị có dịp làm quen và học hỏi những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại một trong những trung tâm hàng đầu của Paris. Về nước một năm sau đó, chị là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của khoa hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương ngày nay.


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương

Trưởng khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Bác sĩ tại phòng khám Sản Phụ khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương

Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Hùng Vương
Phòng khám Sản Phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Sương

Tu nghiệp tại Pháp
1989: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa