Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc

08/2011 - nay: Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc

2001 - 2003: Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Hoàn thành khóa Siêu âm tim - Mạch máu - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2013: Hoàn thành khóa Siêu âm tim thai - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2001 - 2003: Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Hoàn thành khóa Siêu âm tim - Mạch máu - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2013:  Hoàn thành khóa Siêu âm tim thai - Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh