Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Tân Tạo

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hà

Phòng khám Đa khoa Tân Tạo