Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng

Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện 115
Bác sĩ khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện 115
Khoa Tổng quát - Nội tiết - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Hồng

Tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Nội – Nhiễm
Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II Chuyên ngành Nội Chung