Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang

Bác sĩ tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện FV
Bác sĩ tại Phòng khám FV Sài Gòn
Nguyên Phó Khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện 115  Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang

1989 - 1992: Khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Trung ương Huế
1992 - 2005: Khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện 115 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2005 - nay: Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện FV
2005 - nay: Phòng khám FV Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lam Giang

2007: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây tê vùng - tại chỗ dưới hướng dẫn siêu âm và thẩm tách máu trong môi trường Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Massy and Quincy, Paris, Pháp
1998: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Pellegrin, Bordeaux, Pháp
1998: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Victor Segalen, Bordeaux, Pháp
1988: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế, Việt Nam
2003: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa chuyên ngành Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
1991: Tốt nghiệp chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Hà Nội
1991: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê nhi - Đại học Y Hà Nội
1988: Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa - Đại học Y Dược Huế, Việt Nam
1991: Tốt nghiệp chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Hà Nội
1991: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê nhi - Đại học Y Hà Nội
1998: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Pellegrin, Bordeaux, Pháp
1998: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Victor Segalen, Bordeaux, Pháp
2003: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Khoa chuyên ngành Gây mê và Săn sóc đặc biệt - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp khóa đào tạo nâng cao chuyên khoa Gây tê vùng - tại chỗ dưới hướng dẫn siêu âm và thẩm tách máu trong môi trường Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Massy and Quincy, Paris, Pháp