Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa

Trưởng khoa Nội tổng quát 1 - Bệnh viện Nhi Đồng 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa

Khoa Nội tổng quát 1 - Bệnh viện Nhi Đồng 1