Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thịnh

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thịnh

Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thịnh

2002: Hoàn thành khóa Cấp cứu tim mạch - Chương trình đào tạo trong nước - Bệnh viện Chợ Rẫy
2012: Hoàn thành các khóa Hướng dẫn điều trị bệnh nội khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2006: Hoàn thành khóa các ứng dụng của Siêu âm Doppler - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Hoàn thành khóa Siêu âm thực hành - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2001: Tốt nghiệp khóa Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2000: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2001: Tốt nghiệp khóa Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2010: Hoàn thành khóa Siêu âm thực hành - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2012: Hoàn thành các khóa Hướng dẫn điều trị bệnh nội khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh