Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hường

Bác sĩ tại Phòng khám khoa Nội - Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hường

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hường

Phòng khám khoa Nội - Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hường

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm
2 Điện tâm đồ