Chức vụ

Các chức vụ của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu

Bác sĩ tại khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên phó khoa Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam
Hội viên Phân hội Siêu âm tim thành phố Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu

2013 - nay: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1985 - 2013: Khoa Tim mạch - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hậu

1985: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Bệnh viện Chợ Rẫy
1981: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1997: Tốt nghiệp tiến sĩ - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1981: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1985: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú - Bệnh viện Chợ Rẫy
1996-1997: Thực tập sinh tại Nhật
1997: Tốt nghiệp tTến sĩ - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh