Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng

Nguyên bác sĩ cấp cao tại khoa Huyết học - Bệnh viện Trung ương Huế
Nguyên bác sĩ Sinh học tổng quát tại khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Bưu Điện 2 thành phố Hồ Chí Minh
Nguyên bác sĩ Sinh học tổng quát tại khoa Xét nghiệm - Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ Sinh học cấp cao tại khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu - Bệnh viện FV

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng

1993-1999: Khoa Huyết học - Bệnh viện Trung ương Huế
2001-2002: Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Bưu Điện 2 thành phố Hồ Chí Minh
2002-2003: Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh
2003 - nay: Khoa Xét nghiệm và Ngân hàng máu - Bệnh viện FV

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng

2000: Nhận chứng chỉ chuyên ngành Huyết học – Đại học Y khoa Marseille, Pháp
2000: Nhận chứng chỉ chuyên ngành Huyết học – Đại học René Descartes, Paris
1990: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế
1990: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế
2000: Nhận chứng chỉ chuyên ngành Huyết học – Đại học René Descartes, Paris và Đại học Y khoa Marseille, Pháp