Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy

Bác sĩ tại Đơn vị hóa trị liệu Ung thư - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy

Đơn vị hóa trị liệu Ung thư - Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1