Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thị Bông

Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Nguyên bác sĩ tại khoa Siêu âm - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thị Bông

2000 - 2012: Khoa Siêu âm - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thị Bông

Tu nghiệp tại Malaysia
Tu nghiệp tại Pháp
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại Hồng Kông
Tu nghiệp tại ​Thượng Hải
Tu nghiệp tại Úc
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ y khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1985: Tốt nghiệp chuyên ngành Nội tổng quát
1993: Tốt nghiệp chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh - Siêu âm tổng quát
Tu nghiệp tại Úc
Tu nghiệp tại Pháp
Tu nghiệp tại Hồng Kông
Tu nghiệp tại Malaysia
Tu nghiệp tại Singapore
Tu nghiệp tại Thái Lan
Tu nghiệp tại Thượng Hải