Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Bác sĩ khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc