Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân

Bác sĩ trung tâm Điều trị chăm sóc da Orient 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân

Trung tâm Điều trị Chăm sóc da Orient 

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân

Chứng chỉ tham gia khoá huấn luyện "Điều trị Thẩm mỹ và Phụ Khoa" bằng công nghệ Laser Fotona tại Thái Lan
2014 C 2015: Chứng chỉ tham gia khoá CMI " Điều trị thẩm mỹ và chống lão hoá da mặt" Bệnh viện Chợ Rẫy
2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2013: Chứng chỉ tham gia khoá huấn luyện CMI "Sử dụng Laser trong xử trí tổn thương mạch máu và sắc tố da" Đại học Y Dược thành hố Hồ Chí Minh
2015: Chứng chỉ tham gia khoá CMI "Cập nhật cách chữa trị các bệnh về tóc và da" Đại học Y Dược thành hố Hồ Chí Minh
 2011: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
2012: Chứng chỉ "Ứng dụng Laser va Điện từ trường trong Y Học" do Hội Laser Y Học và Laser Ngoại Khoa
2013: Chứng chỉ tham gia khoá huấn luyện CMI "Sử dụng Laser trong xử trí tổn thương mạch máu và sắc tố da" Đại học Y Dược thành hố Hồ Chí Minh
2013: Chứng chỉ tham gia Đại hội thường niên DASIL 2nd tại Bangkok, Thái Lan năm 2013
2014 C 2015: Chứng chỉ tham gia khoá CMI " Điều trị thẩm mỹ và chống lão hoá da mặt" bệnh viện Chợ Rẫy
2015: Chứng chỉ tham gia khoá CMI "Cập nhật cách chữa trị các bệnh về tóc và da" Đại học Y Dược thành hố Hồ Chí Minh
5/2015: Chứng chỉ tham dự Hội nghị Thẩm mỹ Y khoa