Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm tốt nghiệp Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1994 và hoàn tất chuyên khoa 1 nội tổng quát vào năm 2000. Sau đó, bác sĩ Liêm đã lấy thêm chứng chỉ chẩn đoán hình ảnh về siêu âm bụng tổng quát và siêu âm tim - mạch vào năm 2005. Với gần 18 năm trong nghề y, bác sĩ Liêm đã tham gia khám - điều trị - chẩn đoán hình ảnh siêu âm tại các bệnh viện lớn và phòng khám đa khoa có uy tín. Hiện nay bác sĩ Liêm là trưởng bộ phận siêu âm của phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin và có khả năng thực hiện tất cả các yêu cầu chuyên môn về siêu âm


Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Trưởng bộ phận Siêu âm tại phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa An Khang
Nguyên bác sĩ tại  khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Chợ rẫy
Nguyên Bác sĩ tại trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh
Nguyên Bác sĩ tại trung tâm Y khoa Phước An (HEPA) 

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Bộ phận Siêu âm - Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin
phòng khám Đa khoa An Khang
Khoa Nội tổng quát - Bệnh viện Chợ rẫy
Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh
Trung tâm Y khoa Phước An (HEPA) 

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm

1994: Tốt nghiệp Đại học Y dược thành phố Hồ Chí MinhTP.HCM
1994: Tốt nghiệp Đại Học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Hoàn tất chuyên khoa 1 Nội tổng quát
2005: Chứng chỉ Chẩn đoán hình ảnh về siêu âm bụng tổng quát và siêu âm tim - mạch