Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Thanh Đài

Bác sĩ tại phòng khám bác sĩ Nguyễn Thanh Đài 
Bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Thanh Đài

Phòng khám bác sĩ Nguyễn Thanh Đài 
Bệnh viện Nhân dân Gia Định