Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Nguyễn Thái Ngọc Phong

Điều dưỡng trưởng khoa Huyết học Trẻ em I - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Nguyễn Thái Ngọc Phong

Khoa Huyết học Trẻ em I - Bệnh viện Truyền máu Huyết học Hồ Chí Minh