Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tân Cương

Bác sĩ tại đơn vị Nam học - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Nam khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Bác sĩ tại phòng khám Ngoại Tiết niệu Nguyễn Tân Cương
Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Thành viên Hội Thận học - Tiết niệu Thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên Hội Tiết niệu Việt Nam
Thành viên Hội Niệu khoa Mỹ

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tân Cương

Đơn vị Nam học - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Nam khoa - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1
Phòng khám Ngoại Tiết niệu - Bác sĩ Nguyễn Tân Cương
Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tân Cương

Bác sĩ chuyên khoa I - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Thạc sĩ Y học - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2001: Tốt nghiệp bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Tiết niệu - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2007: Tốt nghiệp bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tiết niệu - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2009: Thạc sĩ Y học chuyên ngành Tiết niệu - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Điều trị vô sinh nam
2 Phẫu thuật cắt bao quy đầu
3 Điều trị u xơ tuyến tiền liệt
4 Điều trị rối loạn tình dục nam
5 Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)
6 Phẫu thuật nội soi tiết niệu