Chức vụ

Các chức vụ của Điều dưỡng Nguyễn Sĩ Bính

Điều dưỡng trưởng khoa Dược tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Điều dưỡng Nguyễn Sĩ Bính

Khoa Dược - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới