Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương

Nguyên bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y khoa Đại học Baylor, Dallas, Texas, Hoa Kỳ
Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại phòng khám Hình ảnh học can thiệp trực thuộc khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên hội Hình ảnh học Bắc Mỹ
Hội viên viện Siêu âm Hoa Kỳ
Hội viên hội Chẩn đoán hình ảnh Việt Nam

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương

Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y khoa Đại học Baylor, Dallas, Texas, Hoa Kỳ
Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Phòng khám Hình ảnh học can thiệp trực thuộc khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Quang Thái Dương

1991 - 1997: Tôt nghiệp Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
1998 - 2002: Thực tập sinh chuyên ngành Siêu âm tại Đại học ElCentro, Dallas, Texas, Hoa Kỳ
2001 - 2002: Giấy chứng nhận hành nghề Siêu âm tại Hoa Kỳ (ARDMS, số bằng 93894) với các chuyên ngành: siêu âm tổng quát, siêu âm thần kinh, siêu âm tim, siêu âm vú, siêu âm mạch máu, siêu âm sản phụ khoa
2011 - 2013: Tôt nghiệp cao học về Quản lý bệnh viện tại Đại học Ballarat, Úc
2004: Hoàn thành khóa đào tạo về Hình ảnh học can thiệp tổng quát tại Bệnh viện của Đại học YonSei, Seoul, Hàn Quốc
2006: Hoàn thành khóa đào tạo về Sinh thiết tuyến tiền liệt qua ngã trực tràng TRUS Biopsy, tại Bệnh viện Quốc gia Singapore
2007: Hoàn thành khóa đào tạo về Cộng hưởng từ về tim tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan
2009: Hoàn thành khóa đào tạo về Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng siêu âm tập trung cường độ cao HIFU tại Detroit, Indianapolis, Hoa Kỳ
2011: Hoàn thành khóa đào tạo về Điều trị ung thư gan bằng hạt dẫn thuốc DEB TACE tại Bệnh viện Quốc gia Singapore

Dịch Vụ

Các dịch vụ.

1 Siêu âm tổng quát
2 Siêu âm thần kinh
3 Siêu âm tim
4 Siêu âm vú
5 Siêu âm mạch máu
6 Siêu âm sản phụ khoa