Chức vụ

Các chức vụ của Bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh

Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh

2009 - nay: Phòng khám Đa khoa - Bệnh viện Tim Tâm Đức

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh

Chứng chỉ siêu âm tim - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2007: Tốt nghiệp bác sĩ Y khoa - Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
2007: Bác sĩ y khoa - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Chứng chỉ Siêu âm tim - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch