Chức vụ

Các chức vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Vinh

Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Bác sĩ tại Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CHAC)
Bác sĩ tại phòng khám Y học Gia đình - Bệnh viện Gò Vấp
Bác sĩ tại phòng khám Lao - Bệnh Phổi - Bác sĩ Nguyễn Như Vinh
Giảng viên tại trung tâm Đào tạo bác sĩ gia đình
Hội viên Hội hô hấp Việt Nam
Ủy viên ban chấp hành Hội Hô hấp thành phố Hồ Chí Minh 
Ủy viên ban chấp hành Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội bác sĩ gia đình Hoa Kỳ (AAFP)
Phó chủ tịch Hội bác sĩ gia đình thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên nhóm Chăm sóc Hô hấp ban đầu Quốc tế

Nơi công tác

Đang làm việc tại các cơ sở y tế


Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Vinh

Trung tâm Đào tạo bác sĩ gia đình
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (CHAC)
Phòng khám Y học Gia đình - Bệnh viện Gò Vấp
Phòng khám Lao - Bệnh Phổi - Bác sĩ Nguyễn Như Vinh
Phòng khám Thăm dò chức năng hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình đào tạo

Quá trình đào tạo của Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Vinh

2010: Tốt nghiệp cao học chuyên khoa y học gia đình tại Đại học Manila, Philippin
2000: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2005: Tốt nghiệp cao học chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2000: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
2010: Tốt nghiệp cao học chuyên khoa Y học gia đình tại Đại học Manila, Philippin